CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

видео

ОБНОВЛЕНИЕ ...

CHEN YU PLASTIC MACHINE CO., LTD.

CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

факс

+886-5-284-4189

Телефон

+886-5-284-2689

Адрес

No.1-53, Dingliao, Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.)

Copyright © 2016 CHEN YU Plastic Machine Co., Ltd.  |   design by megaweb