Copyright © 2016 CHEN YU Plastic Machine Co., Ltd.  |   design by megaweb

CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

ماكينة صنع أنبوب بولي إثلين منخفض الكثافة

ماكينة صنع أنبوب بولي إثلين منخفض الكثافة

ماكينة صنع أنبوب بولي إثيلين

          CY-80RP / CY-65RP / CY-50RP : نموذج

 CY-150RP / CY-120RP / CY-100RP

CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

هاتف

+886-5-284-2689

عنوان

No.1-53, Dingliao, Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.)

فاكس

+886-5-284-4189