CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

MANUFACTURER IN
PLASTIC MACHINERY FIELD

CHEN YU Plastic Machine Co., Ltd.

CHEN YU

PLASTIC MACHINE CO., LTD.

Phone

+886-5-284-2689

Address

No.1-53, Dingliao, Shuishang Township, Chiayi County 608, Taiwan (R.O.C.)

Fax

+886-5-284-4189

Copyright © 2016 CHEN YU Plastic Machine Co., Ltd.  |   design by megaweb